تکراری لطیف به رنگ آرامش...

جهت ورود کلیک فرمایید


زن با یه سینی چای وارد اتاق میشه، مرد روی کاناپه لم داده و همین طور که اخبار از رادیو میشنوه ،صفحات روزنامه رو هم ورق میزنه.

زن سینی چای روی میز میذاره، روبروی مرد میشنه. چند دقیقه ای خیره به روزنامه  میشه و میگه : « از خوندن و شنیدن این همه اخبار بد و ناجور  خسته نشدی ؟ »

مرد روزنامه رو به کناری میذاره ، لبخندی به زن میزنه و میگه : « نه ! چون هر روز برام این خبر تکرار میشه که هنوز امن تریم و آروم ترین نقطه روی این زمین فقط این خونه است !»

چه تکرارلطیفی...


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای